W PRAWDACH WIECZNYCH

Starałem się wykazać, że w nich właśnie, w tych praw­dach wiecznych, zawarte jest piękno, ściślej: że dążenie do realizacji i realizacja ich jest odczuwana przez ludzi jako piękno. Dlatego właśnie te dwa niewielkie eseje poświęci­łem sztuce pojmowanej w sposób bardzo szeroki, w spo­sób psychologiczny i socjologiczny zarazem, starając się połączyć różne elementy z różnych dziedzin rzeczywi­stości, które składają się na tworzenie i odczuwanie piękna przez człowieka. „…Nie idzie o to, by bronić piękna dla niego samego — pisał Albert Camus. — Piękno nie może się obejść bez człowieka i tylko towarzysząc -naszym czasom w ich nie­szczęściu zapewnimy im wielkość i pogodę ducha. Nigdy już nie będziemy samotnikami. Ale prawdą jest rów­nież i to, że człowiek nie może się obejść bez piękna, a te­go nasza epoka jakby nie chce dostrzec”.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)