W ŚRODOWISKU WARSZAWSKIM

W srodowisku warszawskim w owym czasie miniatura należała do technik zapomnianych. Już ,,…w drugiej poło­wie XIX wieku położył jej kres wynalazek Daguerre’a i to dwojako: zabijając popyt na te drobne wizerunki arty­styczne przez nieodpartą zaiste konkurencję tuzinami od­bijanych (…) kart fotograficznych; z drugiej zaś strony de­moralizując miniaturzystów, odwracając ich od krzepkich studiów rysunkowych i z twórczych artystów czyniąc nie­wolniczych kopistów czy koloryzatorów fotografii” . – Po działających w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku miniaturzystach, jak Aleksander Kucharski, Józef Łęski, Wincenty de Lesseur, Józef Kosiński, Jan Ru- stem, Kazimierz Wojniakowski — dzieje portretu miniatu­rowego w Polsce zamknął w XIX wieku Stanisław Marszałkiewicz (zm. 1872).

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)