WIELKA ILOŚĆ INFORMACJI

Nie mogłem zresztą zobaczyć go tak długo, póki nie zacząłem zastanawiać się — poza wiel­ką ilością informacji na ten temat, które musiałem sobie przyswoić — nad istotą piękna i Dobra.Obecnie zakończenie to mogę chociaż częściowo, praw­dopodobnie nie w pełni jeszcze, sprecyzować. Jest chyba tak: jeśli najgłębsze kody myślenia w tworzeniu sztuki nauki są podobne lub identyczne, a na to właśnie wska­zuje wiele badań i wiele autobiografii uczonych i arty­stów, to należy zapytać — czy nauka nie oderwała się niejako od swego powołania, gdy poszukując prawdy, choćby deklaratywnej, przestała niemal w ogóle zwracać uwagę na piękno?

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)