WIELKIE MIASTO CZY FABRYKA

Powiedziałbym więc może inaczej: jest to taka równowaga, która może oddziaływać na ludzi w różny sposób, zależnie — przynajmniej w dużej lub bar­dzo dużej mierze — od zamierzeń jej twórców. Wielkie miasto lub wielka fabryka mogą być skonstruowane tak; że ludzi niszczą, to znaczy niszczą ich w sensie psychi­cznym, przeszkadzają im w rozwoju. A mogą” być one konstruowane tak, że pomagają ludziom w rozwoju, cho­ciaż jest to bardzo trudne. Często zaś chyba skonstruowa­ne są w ten sposób, że może nie tyle ludzi niszczą psy­chicznie, ile bardzo wielu ludzi po prostu wypaczają. Jeśli więc człowiek żyje w otoczeniu, w którym brak dynamicznej równowagi przyrody, jeśli coraz więcej jest w jego otoczeniu rzeczy nieożywionych, jeśli otoczenie to może człowieka wypaczyć.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)