WPŁYW PARYSKIEGO ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNEGO

Omawiając wpływ paryskiego środowiska artystyczne­go na osobowość Słupskiego, nie można zapomnieć o nie wymienionym wprawdzie w nocie katalogowej, ale na pewno znanym mu i często cytowanym w rozprawie O    nauczaniu sztuk plastycznego uwag kilka, Horacym Lecoą de Boisbaudran. Był on wprawdzie wystawiającym W salonach malarzem i rysownikiem, ale jako artysta pozosta] nieznany, zapisując się raczej jako nauczyciel, pro- tesor, a później dyrektor tzw. Petite ficole (ficole de dessin des Arts decoratives) *. Był też autorem książki wykłada­jącej zasady nauczania malarstwa, z której Słupski za­czerpnął wiele z później wyrażanych sądów.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)