WŚRÓD AKTÓW

Wśród aktów Słupskiego jeden przypomi­na kompozycję Jules Verdiera („Printemps”, 1900: nad brzegiem strumienia stoi kobieta i dotykając rękami ga­łęzi drzewa pochyla się do przodu, aby przejrzeć się w wodzie). Na obrazie Słupskiego „Dziewczyna z żabką” (praca nie zachowana, o nieznanej dacie powstania, uwiecz­niona na fotografii) modelka przyjmuje podobną pozę, choć nie przygląda się swemu wodnemu odbiciu, a za­trzymuje się przestraszona pojawieniem się żaby (il. 3). Podobieństwo póz nie przesądza o dokonanym zapożycze­niu — dowodzi raczej powtarzania, z konieczności, ciągle tych samych schematów z wyczerpującego się coraz bar­dziej repertuaru motywów mieszczących się w grani­cach oficjalnej sztuki salonowej. Jednak, jak sądzić można z fotografii, gdy pracę Verdiera przenika bezcielesność i sztywność, to Słupskiego — dynamizm i malarskość spojrzenia.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)