WYOBRAŻENIA KSZTAŁTÓW

Wyobrażenia kształ­tów, którymi operuje konstruktor, są bardziej jednozna­czne niż te, jakimi operuje artysta lub naukowiec teo­retyk, i odpowiadają im określone desygnaty. Nie znaczy to, że desygnaty te są tak dokładnie określone, jak to się dzieje w rzeczywistości przy budowie konstruowane­go mechanizmu. A zatem kod kształtów, jakim operuje konstruktor, tworząc swój system, jest szerszy zarówno od tego kodu, w jakim system jest wyrażony, jak i od tego, w jakim mógłby on być opisany za pomocą słów. Można zatem przypuszczać, iż w pierwotnych fazach swojego myślenia twórczy konstruktor postępuje podobnie jak rzeźbiarz lub malarz. Potem jednak kod, jakim operował poprzednio, musi znacznie zawęzić, aby tworzony system odpowiadał określonym wymaganiom.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)