WYTRWAŁE DĄŻENIA

Dlatego użyłem powyżej i nadal będę używał właśnie ta­kich wyrażeń jak wytrwałe dążenie. Miejsce, w którym jestem, nie jest takie ważne. Ono chyba w ogóle nie jest tak bardzo ważne, skoro idę dalej. Mogę to samo powie­dzieć inaczej, obrazowo: ważna jest droga. Czy w ten spo­sób idąc, w ten sposób jakby tworząc siebie, mogę powie­dzieć, że jak gdyby nie ma spełnienia tego, do czego dążę? Czy też nie ma spełnienia siebie? Mogę tak powiedzieć tyl­ko wtedy, gdy siebie stawiam na pierwszym planie, gdy przestaję widzieć swoje prawdziwe miejsce w świecie, któ­ry mnie otacza, i gdy przestaję starać się odczuwać tajem­nicę, która mnie otacza. Bo to jest przecież spełnienie: osiągam jeden etap za drugim.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)