Z NACISKIEM

Na odwrót — trzeba to z na­ciskiem podkreślić — jeśli organizacja przestrzenna bę­dzie niewłaściwa, to nawet duże wysiłki czynione w kie­runku utworzenia sprzyjającej powstawaniu sympatii or­ganizacji społecznej mogą się okazać nieskuteczne. Przy­kłady tego widoczne są w wielu współczesnych metro­poliach.Na wytwarzanie się sympatii międzyludzkiej oddziałują me poszczególne czynniki architektoniczne, lecz całość, zespół tych elementów, który możemy słusznie nazwać systemem. Jeśli w systemie tym jeden lub parę podsta­wowych elementów zostanie zmienionych w sposób isto­tny, całość będzie oddziaływała inaczej niż poprzednio. Jest to jedno z podstawowych twierdzeń — znanych dobrze w psychologii postaci — a wynikających z ogólnej teorii sy­stemów.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)