ZMIANA ODPOWIADAJĄCA POTRZEBOM

Jest oczywiste, że zmia­na ta może też odpowiadać, i przeważnie odpowiada, aktualnym potrzebom wielu innych ludzi. Wszystkie wy­roby czy też wytwory człowieka stanowią rezultat celowej zmiany zastanej przez niego rzeczywistości. Operowanie słowami bywa dość nieprecyzyjne, a niekiedy dość niebez­pieczne. Można bowiem równie dobrze powiedzieć, że wilk pożerając barana, zmienia zastaną rzeczywistość, to samo czyni pszczoła zapylając kwiat, i to samo także rze­ka podmywając brzegi; nie są to jednak zmiany celowe.Jaka jest różnica między zmianą rzeczywistości pole­gającą na zapyleniu kwiatu przez pszczołę a konstrukcją nowoczesnego samochodu elektrycznego? Samochód ele­ktryczny skonstruowano przy:użyciu naturalnych zasobów przyrody kilkakrotnie przetworzonych, to znaczy takich, które uległy już wielo­krotnej przeróbce; udziale świadomej i celowej działalności — tak po­tocznie nazwanej, a obecnie podważanej przez wielu eto- logów — rezerwowanej wyłącznie dla ludzi.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)