ZNACZENIE ELEMENTU KODU

Inaczej rzecz się ma, gdy znaczenie elementu kodu (tzn. struktury pierwszego stopnia) jest szerokie. Znaczy to, ze struktura danego elementu nie jest dokładnie zna­na i twórca systemu odczuwa jedynie, że . jest ona taka lub inna, widząc ją tylko w zarysach. Tak na przykład postępuje poeta, widząc w zarysach strukturę, jaką przy­pisuje w swoim odczuciu czy też wyobrażeniu poszcze­gólnym, używanym przez siebie słowom. Szerokość zna­czenia tych słów nie jest niczym innym, jak nie w pełni określonym rodzajem struktury. To znaczy, gdy wypo­wiadam na przykład, słowo „ornament”, mam związane z tym słowem pewne wyobrażenie określonych rzeczy, lecz nie określonych ściśle: gdyż widzę je raz jako ele­ment stiuku, zaraz potem jako fragment mozaiki, a na­stępnie kojarzy mi się to słowo z elementem barokowe­go ołtarza.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)